ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN QORUNMASI VƏ KONFİDENSİALLIQ


7.1 Şəxsi məlumat dedikdə Alıcının saytın xidmətlərindən istifadə zamanı sayta təqdim etdiyi bütün məlumatlar nəzərdə tutulur
7.2 Sayt aşağıda qeyd edilən məqsədlərlə Alıcının şəxsi məlumatlarını istifadə edə və ya açıqlaya bilər: